Trách nhiệm của Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới

Trách nhiệm của Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới

 •   25/07/2022 03:54:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi chúng ta cần xác định rõ: chúng ta đã, đang và sẽ làm gì để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trước hết, chúng ta phải hiểu sâu sắc, thấu đáo và trả lời được những câu hỏi như: Nền tảng tư tưởng của Đảng là gì? Bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng là như thế nào? Tại sao mỗi chúng ta cần phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng? Nếu trả lời tốt những câu hỏi trên, mỗi người cán bộ, đảng viên chúng ta sẽ làm tốt công tác bảo vệ nề tảng tư tưởng của Đảng, đáp ứng những yêu cầu cấp bách hiện nay đặt ra trong tình hình mới.
tải xuống

Chi đoàn thanh niên trường chính trị với việc thực hiện bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội trong bối cảnh hiện nay

 •   28/06/2022 12:02:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Mạng xã hội mang lại nhiều giá trị tích cực, cho phép người dùng tìm kiếm thông tin, thể hiện bản thân và trải nghiệm cuộc sống; tương tác, gặp gỡ, giao lưu, gắn kết cộng đồng, trao nhận, chia sẻ tình cảm, truyền cảm hứng …
Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đoàn viên tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đoàn viên tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

 •   03/06/2022 05:01:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”. Vì vậy, Bác Hồ từng căn dặn các thế hệ cán bộ cách mạng về vai trò của lý luận. Bác chỉ ra rằng: “học để hiểu biết, để làm việc, học để phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, học để làm người”. Muốn vậy phải có thói quen đem lý luận liên hệ với thực tiễn, đem những lý luận đã tiếp thu được cùng với những kinh nghiệm đã tích lũy được trong đời sống hàng ngày mà áp dụng vào các công việc thực tế.
Tìm hiểu về quy định cán bộ chịu sự giám sát của nhân dân hiện nay

Tìm hiểu về quy định cán bộ chịu sự giám sát của nhân dân hiện nay

 •   03/06/2022 04:28:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, chủ yếu khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra, giám sát. Vì vậy, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, đặc biệt phát huy vai trò giám sát của Nhân dân có vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đảm bảo được quyền làm chủ của Nhân dân, đồng thời cũng giúp cho đội ngũ cán bộ đảng viên phải tự rèn luyện, tự tu dưỡng đạo đức, tác phong sao cho đáp ứng yêu cầu, mong mỏi của nhân dân và là tấm gương để nhân dân tin tưởng noi theo, làm theo.
Ý nghĩa của ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Ý nghĩa của ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

 •   20/04/2022 06:21:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Trên thế giới lễ hội sách, ngày hội đọc sách đã và đang mang lại những giá trị đích thực và hiệu quả hết sức to lớn. Hằng năm, hoạt động này đã thu hút sự chú ý, quan tâm của hàng triệu người đọc, nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà quản lý ở mỗi nước; bất kể lứa tuổi nào; bất kể mọi thành phần trong xã hội. Đặc biệt là trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay thì việc tổ chức các Ngày sách và Văn hóa đọc càng góp phần khẳng định: Sách và văn hoá đọc mãi mãi trường tồn.
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên hiện nay

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên hiện nay

 •   02/04/2022 11:06:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm, thời gian, công sức, trí tuệ để giáo dục, bồi dưỡng các thế hệ thanh niên Việt Nam. Trong thư “Gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc” (năm 1946), Hồ Chí Minh viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”[1].
Chung tay chăm sóc trẻ tự kỷ - trách nhiệm của gia đình và xã hội

Chung tay chăm sóc trẻ tự kỷ - trách nhiệm của gia đình và xã hội

 •   02/04/2022 07:08:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/12/2007, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 62 thông qua một Nghị quyết đặc biệt số A/RES/62/139. Theo đó, từ năm 2008, ngày 02/4 hằng năm được công nhận là Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ, với mục đích kêu gọi cộng đồng tăng cường sự quan tâm và hiểu biết về hội chứng này.
Hướng về lễ Tết Thanh minh

Hướng về lễ Tết Thanh minh

 •   01/04/2022 07:13:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Mặc dù được sinh ra và lớn lên ở thành phố, nhưng cả họ nội, họ ngoại tôi đều ở vùng miền núi phía Bắc. Bố tôi người Nùng (Bình Gia, Lạng Sơn), mẹ tôi người Tày (Định Hóa, Thái Nguyên), nên từ bé anh, chị, em tôi đã được bố mẹ thường xuyên cho về thăm quê và biết đến cũng như tham gia rất nhiều phong tục, tập quán đặc sắc như: Lễ cấp sắc cho thầy Tào người Nùng; Lễ hội Lồng Tồng (Định Hóa); nghe hát Sli của người Nùng; hát Then người Tày, … Đặc biệt, hằng năm cứ rạng sáng mùng 3 tháng 3 Âm lịch là cả nhà tôi lại hành trình về quê nội Lạng Sơn mang theo đồ lễ và dụng cụ để tham gia nghi thức tảo mộ cho những người thân đã khuất. 
Việc thực hiện nếp sống văn minh, kỷ cương pháp luật với công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Thái Nguyên

Việc thực hiện nếp sống văn minh, kỷ cương pháp luật với công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Thái Nguyên

 •   28/03/2022 03:15:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Hơn 20 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, qua đó huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Tuy nhiên trong hơn 2 năm trở lại đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến mọi mặt, mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội và cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc triển khai thực hiện Phong trào, trong đó có nội dung thực hiện nếp sống văn minh, kỷ cương pháp luật.
Tìm hiểu về cách mạng giải phóng dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Tìm hiểu về cách mạng giải phóng dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   03/03/2022 04:20:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng xác định: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi"1. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Mục tiêu cao nhất và cuối cùng của cách mạng giải phóng dân tộc chính là giải phóng nhân dân khỏi áp bức bóc lột, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Bài viết dưới đây đề cập tới những luận điểm về cách mạng giải phóng dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó rút ra những kinh nghiệm đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.
Tìm hiểu về nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tìm hiểu về nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   14/02/2022 04:46:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh là Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Người luôn coi trọng thực hiện tự phê bình và phê bình. Theo Người việc thực hiện nguyên tắc này thành nền nếp, thường xuyên, mục đích để nhằm quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Bài viết dưới đây đề cập tới một số thái độ của cán bộ, đảng viên đối với khuyết điểm và thái độ trong tự phê bình và phê bình, qua đó chỉ ra biện pháp tự phê bình và phê bình hiệu quả, thiết thực, góp phần đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.
Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về “tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”

Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về “tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”

 •   13/12/2021 10:46:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ vào kế hoạch của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, Đảng uỷ Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Từ đó xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung 5 khóa X gắn với tình hình thực tiễn của Đảng bộ Nhà trường.
Khẳng định tính tất yếu về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

Khẳng định tính tất yếu về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

 •   13/12/2021 03:25:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập năm 1930 là một sự kiện quan trọng hàng đầu trong lịch sử Việt Nam thế kỷ XX. Sự ra đời của Đảng là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh yêu nước và đấu tranh giai cấp ở nước ta trong thời đại mới. Đó là sự phát triển tất yếu của lịch sử là công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc, trong việc gắn cách mạng dân tộc với cách mạng thế giới, chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng.
Phát huy sức mạnh tổ chức Đảng - Nhân tố quyết định thành công của Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Phát huy sức mạnh tổ chức Đảng - Nhân tố quyết định thành công của Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

 •   11/12/2021 03:18:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 4 tháng 7 năm 1957, Trường Đảng tỉnh Thái Nguyên (nay là Trường Chính trị tỉnh) được thành lập. Năm 1990, Trường Đảng, Trường Hành chính và Trường Đoàn Thanh niên sáp nhập thành Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh Bắc Thái, từ năm 1994 là Trường Chính trị tỉnh Bắc Thái, từ năm 1997 đến nay là Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên. Lịch sử xây dựng và trưởng thành của Trường hơn 64 năm qua gắn liền với lịch sử phát triển của tổ chức Đảng. Mô hình tổ chức Đảng có sự thay đổi qua các thời kỳ, từ một chi bộ trở thành một Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Thái Nguyên với 42 đảng viên sinh hoạt tại 5 chi bộ (chưa kể số đảng viên là học viên sinh hoạt tạm thời tại các lớp TCLLCT-HC hệ tập trung).
Một số vấn đề về xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng

Một số vấn đề về xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng

 •   10/12/2021 02:52:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết thực chất là xây dựng Đảng về chính trị, là vấn đề quan trọng đối với mỗi cấp ủy Đảng. Trong quá trình xây dựng đường lối, nghị quyết đòi hỏi không thể lấy ý chí chủ quan áp đặt mà phải trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, trên cơ sở khoa học cơ sở thực tiễn. Từng cấp, từng ngành, các đơn vị khác nhau sẽ có nghị quyết của cấp mình nhưng cái đích cuối cùng là phải thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phải có hiệu quả cao để góp phần thực hiện mục tiêu: dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi chúng ta góp phần xây dựng và phát triển đất nước

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi chúng ta góp phần xây dựng và phát triển đất nước

 •   09/12/2021 10:06:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Một trong những vấn đề toàn cầu đặt ra hiện nay - thách thức đối với tất cả các quốc gia trên thế giới - đó là vấn đề ô nhiễm môi trường.
Như chúng ta đã biết, ô nhiễm môi trường để lại nhiều hậu quả nặng nề ảnh hưởng đến sức khỏe con người, gây ra các bệnh hiểm nghèo, tăng gánh nặng về y tế, gia tăng thiên tai, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, sự cân bằng của hệ sinh thái, biến đổi khí hậu, suy giảm, cạn kiệt nguồn tài nguyên... Vì vậy, vấn đề đặt ra là mỗi cá nhân, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ và có những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường.
Một số nội dung để góp phần thực hiện tốt công tác tư tưởng của Đảng

Một số nội dung để góp phần thực hiện tốt công tác tư tưởng của Đảng

 •   09/12/2021 09:30:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Công tác tư tưởng là hoạt động quan trọng của Đảng nhằm xác lập, phát triển hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, xây dựng niềm tin và định hướng giá trị đúng đắn, góp phần xây dựng thế giới quan khoa học, tư tưởng, tình cảm, nhân cách, lối sống, tri thức để đảm bảo cho con người có hành động tích cực, chủ động và sáng tạo, thực hiện thắng lợi lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.   

Các tin khác

Thống kê website
 • Đang truy cập50
 • Máy chủ tìm kiếm8
 • Khách viếng thăm42
 • Hôm nay7,688
 • Tháng hiện tại334,426
 • Tổng lượt truy cập11,705,455
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây