CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THÁI NGUYÊN ĐẠT CHUẨN MỨC 1

CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THÁI NGUYÊN ĐẠT CHUẨN MỨC 1

 •   15/06/2023 04:02:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/5/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Quy định số 11-QĐ/TW “Về trường chính trị chuẩn”. Theo đó, xây dựng trường chính trị chuẩn là chuẩn hóa về thể chế, quy định; về đội ngũ cán bộ, giảng viên; về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; về hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; về xây dựng văn hóa trường Đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương; về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, tài chính để các trường thực hiện thống nhất nội dung công tác trường chính trị, trên cơ sở đó nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của hệ thống trường Đảng cả nước. Điều đó được xác định rõ ở 6 tiêu chí lớn trong Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư đó là căn cứ đánh giá trường chính trị đạt chuẩn mức 1 và mức 2.
Xây dựng đoàn viên, thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xây dựng đoàn viên, thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   23/03/2023 03:39:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Đối với mỗi dân tộc, mỗi thời đại, tuổi trẻ có vai trò đặc biệt quan trọng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội” . Trong cuộc đời hoạt động, lãnh đạo cách mạng của Người, giáo dục, rèn luyện thanh niên là lẽ tự nhiên, tư tưởng và hành động xuyên suốt để phát huy lực lượng này trong xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường.
Tìm hiểu về tư tưởng khoan dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tìm hiểu về tư tưởng khoan dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   22/03/2023 09:57:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Việt Nam là một dân tộc có nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp như yêu nước, nhân ái, hòa hiếu, đoàn kết,… Trong các giá trị đó, khoan dung là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Giá trị văn hóa này được các thế hệ sau tiếp nối, phát huy, trở thành một trong những nguyên tắc sống của người Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chính Minh chính là tấm gương mẫu mực về sự khoan dung.
CB

Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động đánh giá giảng viên tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

 •   20/02/2023 10:14:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Đánh giá là khâu quan trọng trong công tác quản lý đội ngũ viên chức nói chung và giảng viên tại các trường chính trị. Đánh giá giảng viên trường chính trị cấp tỉnh có thể hiểu là việc các chủ thể thực hiện theo quy trình, nội dung, phương pháp đã được quy định nhằm làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao cho giảng viên trường chính trị cấp tỉnh theo các tiêu chí nhất định.
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 -15/02/2023) Nhà trí thức yêu nước có uy tín lớn, giữ nhiều cương vị quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 -15/02/2023) Nhà trí thức yêu nước có uy tín lớn, giữ nhiều cương vị quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc

 •   15/02/2023 08:31:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Đồng chí Huỳnh Tấn Phát sinh ngày 15/02/1913 tại làng Tân Hưng, quận An Hóa, tỉnh Mỹ Tho (nay là ấp Tân Hưng, xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) trong một gia đình địa chủ phá sản. Được gia đình cho ăn học, với tư chất thông minh, Huỳnh Tấn Phát lần lượt tốt nghiệp bậc tiểu học, bậc trung học tại Trường dòng Laxan Tabe Mỹ Tho, Trường Trung học Mỹ Tho, Trường Trung học Pétrus Ký (Sài Gòn) (nay là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Thành phố Hồ Chí Minh).
Tăng cường đối thoại giữa nhân dân với người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp - yếu tố quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Tăng cường đối thoại giữa nhân dân với người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp - yếu tố quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

 •   18/01/2023 03:50:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới kính ta, yêu ta”[1]. Người còn là tấm gương về thực hành nguyên tắc đó. Người thường xuyên đến với dân, quan sát, lắng nghe, trao đổi để thấu hiểu, đồng cảm, rồi động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn để tham gia kháng chiến, kiến quốc. Trong tác phẩm “Dân vận”, Người chỉ rõ quy trình yêu cầu mà hoạt động đối thoại với dân ngày nay cần tuân thủ: cho dân biết, cùng dân bàn và động viên dân làm. “Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được”; “bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành”.
images5446075 images5442036 H1 Trang Zalo  To n d n b o v ANTQ C ng an x Ninh H ng

Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

 •   31/12/2022 03:54:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đã thường xuyên coi trọng, quan tâm công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nhân rộng điển hình tiên tiến, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn trên cơ sở chỉ đạo của các ngành, các cấp; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm tạo môi trường an toàn, ổn định cho phát triển và bảo đảm an ninh trật tự trong toàn cơ quan.
Chuyển đổi số trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và định hướng chuyển đổi số tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Chuyển đổi số trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và định hướng chuyển đổi số tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

 •   30/12/2022 05:00:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Chuyển đổi số đang là một trong những chủ đề được quan tâm, chỉ đạo, thực hiện ở các cấp trên nhiều lĩnh vực hiện nay. Bên cạnh khái niệm này còn có khái niệm số hóa đề cập đến công việc cụ thể như chuyển thể dữ liệu ở dạng giấy hoặc định dạng truyền thống khác thành những dữ liệu mềm trên máy tính. Đây là bước đầu trong quá trình chuyển đổi số, việc số hóa đã diễn ra và vẫn tồn tại cho đến bây giờ với hình thức nhập liệu hoặc các hình thức khác dựa trên thiết bị điện tử hiện đại.
Tìm hiểu một số yếu tố bảo đảm thực hiện quyền con người ở Việt Nam hiện nay

Tìm hiểu một số yếu tố bảo đảm thực hiện quyền con người ở Việt Nam hiện nay

 •   30/12/2022 03:02:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Quan điểm, tư tưởng về quyền con người được thể hiện trong triết học, chính trị học, pháp luật, luật lệ tôn giáo, văn hóa học… ở cả phương Đông và phương Tây. Đối với luật học, tư tưởng về quyền con người gắn liền với sự ra đời của nhà nước và pháp luật. Qua nhiều giai đoạn phát triển của xã hội, nhận thức về quyền con người ngày càng được mở rộng. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: “Con người là trung tâm của chiến lược phát triển. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, đất nước và quyền làm chủ của nhân dân”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng đã xác định nội dung trọng tâm để thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới: “Phát huy tối đa nhân tố con người; con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển”.

Một vài suy nghĩ về giảng dạy tốt lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên hiện nay

 •   09/12/2022 02:13:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Giảng dạy tốt là mục tiêu của giảng viên nói chung và giảng viên giảng dạy lý luận chính trị nói riêng. Tuy nhiên, khi triển khai công việc để có giờ giảng dạy lý luận chính trị tốt lại mang tính lịch sử và đánh giá giờ giảng tốt lại phụ thuộc rất nhiều vào quan niệm của người đánh giá. Trong những năm vừa qua các kỳ thi giảng viên dạy giỏi, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức cũng đã đưa ra các tiêu chí cụ thể để đánh giá một giờ giảng tốt. Bởi vậy, giờ giảng của một giảng viên nhiều khi ngoài việc được đánh giá bằng các tiêu chí cụ thể theo quy định, lại được đánh giá ở các mức độ khác nhau do cảm nhận của đối tượng người học (học viên).
Giá trị thời đại tư tưởng “không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Giá trị thời đại tư tưởng “không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   08/12/2022 10:07:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/7/1966, đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh đánh phá miền Bắc bằng không quân, trên Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam đã vang lên lời kêu gọi nhân dân cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do...".
Xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương

Xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương

 •   08/11/2022 10:48:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, của Tỉnh ủy Thái Nguyên và sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và các địa phương trên địa bàn. Phong trào của Hội từng bước phát triển vững chắc, tổ chức hội được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng cao; cán bộ, hội viên luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng thời cùng các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.​​​​​​​
Trách nhiệm của Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới

Trách nhiệm của Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới

 •   25/07/2022 02:54:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi chúng ta cần xác định rõ: chúng ta đã, đang và sẽ làm gì để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trước hết, chúng ta phải hiểu sâu sắc, thấu đáo và trả lời được những câu hỏi như: Nền tảng tư tưởng của Đảng là gì? Bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng là như thế nào? Tại sao mỗi chúng ta cần phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng? Nếu trả lời tốt những câu hỏi trên, mỗi người cán bộ, đảng viên chúng ta sẽ làm tốt công tác bảo vệ nề tảng tư tưởng của Đảng, đáp ứng những yêu cầu cấp bách hiện nay đặt ra trong tình hình mới.
tải xuống

Chi đoàn thanh niên trường chính trị với việc thực hiện bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội trong bối cảnh hiện nay

 •   28/06/2022 11:02:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Mạng xã hội mang lại nhiều giá trị tích cực, cho phép người dùng tìm kiếm thông tin, thể hiện bản thân và trải nghiệm cuộc sống; tương tác, gặp gỡ, giao lưu, gắn kết cộng đồng, trao nhận, chia sẻ tình cảm, truyền cảm hứng …
Đẩy mạnh chuyển đổi số tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Đẩy mạnh chuyển đổi số tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

 •   23/06/2022 03:01:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, chuyển đổi số là một yêu cầu tất yếu khách quan trong giai đoạn hiện nay. Nhận thức rõ điều đó, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên sớm triển khai thực hiện và đẩy mạnh chuyển đổi số trong dạy – học tại nhà trường.
Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đoàn viên tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đoàn viên tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

 •   03/06/2022 04:01:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”. Vì vậy, Bác Hồ từng căn dặn các thế hệ cán bộ cách mạng về vai trò của lý luận. Bác chỉ ra rằng: “học để hiểu biết, để làm việc, học để phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, học để làm người”. Muốn vậy phải có thói quen đem lý luận liên hệ với thực tiễn, đem những lý luận đã tiếp thu được cùng với những kinh nghiệm đã tích lũy được trong đời sống hàng ngày mà áp dụng vào các công việc thực tế.
Tìm hiểu về quy định cán bộ chịu sự giám sát của nhân dân hiện nay

Tìm hiểu về quy định cán bộ chịu sự giám sát của nhân dân hiện nay

 •   03/06/2022 03:28:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, chủ yếu khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra, giám sát. Vì vậy, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, đặc biệt phát huy vai trò giám sát của Nhân dân có vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đảm bảo được quyền làm chủ của Nhân dân, đồng thời cũng giúp cho đội ngũ cán bộ đảng viên phải tự rèn luyện, tự tu dưỡng đạo đức, tác phong sao cho đáp ứng yêu cầu, mong mỏi của nhân dân và là tấm gương để nhân dân tin tưởng noi theo, làm theo.

Các tin khác

Thống kê website
 • Đang truy cập92
 • Hôm nay7,225
 • Tháng hiện tại147,003
 • Tổng lượt truy cập14,273,794
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây