DSC02669

Khoa Xây dựng Đảng đi nghiên cứu thực tế tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ

 •   01/09/2020 03:37:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu thực tế năm 2020, được sự nhất trí của Ban Giám hiệu, ngày 31/8/2020, Khoa Xây dựng Đảng đã tổ chức cho giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí là giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm của Khoa Xây dựng Đảng do đồng chí Phạm Minh Chuyên, Phó Hiêu trưởng làm Trưởng đoàn.
Khoa Lý luận cơ sở đi nghiên cứu thực tế tại xã Ôn Lương, huyện Phú Lương

Khoa Lý luận cơ sở đi nghiên cứu thực tế tại xã Ôn Lương, huyện Phú Lương

 •   28/08/2020 05:43:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu thực tế năm 2020, ngày 27/8/2020, Khoa Lý luận cơ sở đã tổ chức cho giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí là giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm của khoa Lý luận cơ sở do đồng chí Phạm Minh Chuyên, Phó Hiệu trưởng làm Trưởng đoàn.
Khoa Nhà nước và pháp luật đi nghiên cứu thực tế tại xã Hoàng Nông, Đại Từ

Khoa Nhà nước và pháp luật đi nghiên cứu thực tế tại xã Hoàng Nông, Đại Từ

 •   13/06/2020 12:27:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu thực tế năm 2020, được sự nhất trí của Ban Giám hiệu, ngày 12/6 Khoa Nhà nước và pháp luật tổ chức cho giảng viên đi nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế - xã hội và việc xây dựng phát triển mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Lớp bồi dưỡng cán bộ dân số cơ sở đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Hà Nam

Lớp bồi dưỡng cán bộ dân số cơ sở đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Hà Nam

 •   30/10/2019 10:28:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 456-QĐ/TCTr ngày 28/10/2019 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, ngày 30/10/2019, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức cho lớp Bồi dưỡng cán bộ dân số cơ sở đi nghiên cứu, trao đổi thực tế tại Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Hà Nam.
New Picture (15)

Lớp TCLLCT-HC hệ không tập trung K11 tại Đảng bộ huyện Võ Nhai đi nghiên cứu thực tế

 •   07/10/2019 11:41:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 395-QĐ/TCTr ngày 26/9/2019 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, từ ngày 03/10/2019 đến ngày 7/10/2019 Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức cho lớp TCLLCT-HC hệ không tập trung K11 tại Đảng bộ huyện Võ Nhai đi nghiên cứu thực tế cuối khóa tại Thành cổ Quảng trị, Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Cố đô Huế, Phố cổ Hội An.
DSC08986

Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương (khóa 2) đi nghiên cứu thực tế

 •   12/09/2019 05:20:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TCTr, ngày 6/9/2019 của Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên về tổ chức nghiên cứu thực tế cho học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN trước khi bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương (khóa 2).
Lớp Trung cấp LLCT-HC K45 hệ không tập trung tham quan thực tế tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Lớp Trung cấp LLCT-HC K45 hệ không tập trung tham quan thực tế tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc

 •   10/09/2019 09:16:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Hướng dẫn số 256/HD-HVCTQG ngày 30/6/2017 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về hoạt động nghiên cứu thực tế của học viên trong chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính, từ ngày 9/9/2019 đến ngày 10/9/2019 Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức cho lớp TCLLCT-HC K45 hệ không tập trung đi nghiên cứu thực tế cuối khóa tại Thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định số 329-QĐ/TCTr, ngày 22/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.
Lớp TCLLCT- HC hệ không tập trung khóa 7 tại thành phố Sông Công đi nghiên cứu thực tế

Lớp TCLLCT- HC hệ không tập trung khóa 7 tại thành phố Sông Công đi nghiên cứu thực tế

 •   22/06/2019 09:50:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/TCTr, ngày 6/6/2019 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức đi nghiên cứu thực tế và viết thu hoạch cuối khóa, ngày 22/6/2019 lớp TCLLCT- HC hệ không tập trung khóa 7 tại thành phố Sông Công đi nghiên cứu thực tế tại xã Vinh sơn, thành phố Sông Công.
IMG 20190611 011147

Lớp TCLLCT- HC hệ không tập trung khóa 9 tại Đảng bộ huyện Định hóa đi nghiên cứu

 •   09/06/2019 12:15:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TCTr, ngày 30/5/2019 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức đi nghiên cứu thực tế và viết thu hoạch cuối khóa, ngày 05/6/2019 lớp TCLLCT- HC hệ không tập trung khóa 9 tại Đảng bộ huyện Định hóa đi nghiên cứu thực tế tại Khu di tích Kim Liên (tỉnh Nghệ An).
Nhớ về miền Trung

Nhớ về miền Trung

 •   26/12/2018 10:14:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng xác định: “Học để hiểu biết, để làm việc, để phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, học để làm người. Muốn làm vậy phải có thói quen đem lý luận liên hệ với thực tiễn.”
Khoa Lý luận Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đi nghiên cứu thực tế tại xã Nga My huyện Phú Bình

Khoa Lý luận Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đi nghiên cứu thực tế tại xã Nga My huyện Phú Bình

 •   26/11/2018 04:10:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu thực tế năm 2018, ngày 26/11/2018, khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại xã Nga My, huyện Phú Bình.
DSC03181 Fotor

Khoa Nhà nước và Pháp luật nghiên cứu thực tế tái xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ

 •   26/07/2018 10:27:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu thực tế năm 2018, ngày 26/7/2018 Khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ.
Lớp Trung cấp LLCT-HC hệ tập trung K36 đi nghiên cứu thực tế tại xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên

Lớp Trung cấp LLCT-HC hệ tập trung K36 đi nghiên cứu thực tế tại xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên

 •   25/11/2017 10:55:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Hướng dẫn số 256/HD-HVCTQG ngày 30/6/2017 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về hoạt động nghiên cứu thực tế của học viên trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính.
Lớp TCLLCT HC K10 Đại Từ đi Nghien cuu thuc te

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K10 huyện Đại Từ đi nghiên cứu thực tế

 •   10/10/2017 10:09:00 PM
 •   Phản hồi: 0
LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 10 HUYỆN ĐẠI TỪ ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ
Lớp Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên cơ sở năm 2017 với “Hành trình về nguồn”

Lớp Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên cơ sở năm 2017 với “Hành trình về nguồn”

 •   06/10/2017 10:49:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm trang bị cho học viên có thêm kiến thực thực tế khi học tập tại trường, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên và Tỉnh Đoàn đã phối hợp tổ chức cho học viên lớp Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên cơ sở năm 2017 đi tham quan, học tập giáo dục lịch sử cách mạng tại di tích lịch sử Quốc gia ATK Định Hoá (Thái Nguyên) và di tích lịch sử Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang).
IMG 1080

Nghiên cứu thực tế tại xã Tân Hương, huyện Phổ Yên

 •   06/10/2017 04:53:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu thực tế cơ sở năm 2017, ngày 27/9/2017, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức cho cán bộ, giảng viên nhà trường đi nghiên cứu thực tế tại xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên. Đây là địa phương đi đầu trong việc hoàn thành bộ tiêu chí nông thôn mới (về đích năm 2014), được khen thưởng của Chính phủ và UBND tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí.
New Picture

Khoa Xây dựng Đảng đi nghiên cứu thực tế tại xã Quân Chu, huyện Đại Từ

 •   22/09/2017 04:09:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu thực tế năm 2017, ngày 19/9/2017 Khoa Xây dựng Đảng tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại xã Quân Chu, huyện Đại Từ. Tham gia đoàn công tác có 09 đồng chí là giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm của khoa Xây dựng Đảng do đồng chí Nguyễn Thu Huyền – Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm Trưởng đoàn.
TCT Lạng sơn 1024x459

Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức Tọa đàm về nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế

 •   18/06/2017 11:08:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/5/2017, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức “Tọa đàm về nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế” với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn.

Các tin khác

Thống kê website
 • Đang truy cập17
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm13
 • Hôm nay8,104
 • Tháng hiện tại173,133
 • Tổng lượt truy cập10,010,889
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây