Đổi mới nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay

Đổi mới nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay

  •   31/01/2024 22:05
  •   0
Thực hiện Chỉ thị số 23 - CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Ngày 15/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch số 111 - KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 23 -CT/TW, trong đó yêu cầu các cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23 - CT/TW gắn với triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực lý luận chính trị. Qua 05 năm triển khai, với sự đồng thuận, nỗ lực, quyết tâm thực hiện của các cấp ủy Đảng ở tỉnh Thái Nguyên, việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới được phát triển sâu rộng với nội dung phong phú, đa dạng về hình thức, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia, bước đầu đã đạt được những thành tựu đáng kể.
Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuôc diện Ban Thường vụ huyện, thành ủy và tương đương quản lý năm 2023 ( Khoá 6) đi nghiên cứu thực tế

Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuôc diện Ban Thường vụ huyện, thành ủy và tương đương quản lý năm 2023 ( Khoá 6) đi nghiên cứu thực tế

  •   05/10/2023 06:10
  •   0
Thực hiện Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 đã được phê duyệt, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên mở Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuôc diện Ban Thường vụ huyện, thành ủy và tương đương quản lý năm 2023;
Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thảo khoa học: “Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào các bài giảng thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị”.

Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thảo khoa học: “Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào các bài giảng thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị”.

  •   29/02/2024 05:32
  •   0
Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, ngày 29/02/2024, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thảo khoa học cấp trường: “Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào các bài giảng thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị”.
Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức Tọa đàm Thanh niên với việc thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức Tọa đàm Thanh niên với việc thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

  •   14/05/2020 07:22
  •   0
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây