Kết quả thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng ở Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Thứ hai - 11/05/2020 03:41
Thực hiện Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 06/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành sơ kết đánh giá và đạt được những kết quả cụ thể như sau.
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm của toàn bộ tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Trường, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Trong những năm qua, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng tại Nhà trường.

Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt nội dung Chỉ thị số 50-CT/TW đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Nhà trường nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; thường xuyên cập nhật tuyên truyền văn bản, thông tin về Luật Phòng, chống tham nhũng; các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện của tỉnh như Đề án số 07-ĐA/TU ngày 25/11/2016 của ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016-2020”. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí và phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng gắn với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

- Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và trực tiếp chỉ đạo yêu cầu chi bộ, lãnh đạo các khoa, phòng thuộc Trường tăng cường trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Trong đó, nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc; nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định về tiếp công dân, tiếp nhận những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân và học viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc của người dân và học viên.

Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường luôn đề cao trách nhiệm nêu gương, tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền được giao. Chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết việc liên quan đến người dân và học viên; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân và học viên…
Ban Giám hiệu chủ động chỉ đạo xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định của Nhà trường cho phù hợp với thực tiễn và góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động. Triển khai thực hiện đầy đủ và đồng bộ cơ chế quản lý tài chính theo chế độ quy định. Mọi khoản thu, chi đều được hạch toán, theo dõi qua sổ sách và thực hiện theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện đúng quy định về minh bạch tài sản, thu nhập qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính và tài sản công, tiết kiệm trong chi tiêu và phát hiện những biến động bất thường về tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Ngân sách nhà nước trong tất cả các khâu: Lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán; quản lý sử dụng kiểm soát chi, quyết toán kinh phí, chấp hành chế độ thanh tra, kiểm toán của Nhà nước... theo đúng quy định.
Bên cạnh đó, Nhà trường luôn quan tâm đến thực hiện cải cách thủ tục hành chính nội bộ nhằm tăng cường tính độc lập và tự chịu trách nhiệm của Trường. Đồng thời,  thực hiện các biện pháp công khai, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ góp phần giảm thiểu giấy tờ, thời gian trong chiêu sinh, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; quy định cụ thể trách nhiệm của từng chức danh trong Trường khi thực hiện thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng và phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trong thời gian tới, thiết nghĩ Nhà trường cần thực hiện một số nội dung sau:
Một là, tiếp tục thực hiện tốt công tác quán triệt các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của cơ quan cấp trên về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Khiếu nại, Luật tố cáo. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tham nhũng và phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng cho tất cả các cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc phòng, chống tham nhũng, lãng phí và phát hiện vụ việc, vụ án tham nhũng.

Hai là, tăng cường chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở kết hợp chặt chẽ với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ của Trường và các văn bản quy định hiện hành của Trung ương và của tỉnh.

Ba là, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, Ban Giám hiệu và cán bộ chủ chốt của Nhà trường trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và phát hiện vụ việc, vụ án tham nhũng trong Nhà trường.

Bốn là, tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và của các tổ chức đoàn thể Nhà trường trong việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí và phát hiện vụ việc, vụ án tham nhũng./.
ThS Nguyễn Văn Tuấn
                                        Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê website
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay2,731
  • Tháng hiện tại34,437
  • Tổng lượt truy cập7,815,745
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây