Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

 •   21/04/2019 11:30:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Công văn triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn năm 2019

 •   21/04/2019 11:20:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Công văn triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn năm 2019

Công văn triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở năm 2019

 •   25/02/2019 09:05:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Công văn triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở năm 2019

Công văn triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn năm 2019

 •   18/02/2019 02:17:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Công văn triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn năm 2019

Công văn triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng công chức Văn phòng - Thống kê xã, phường, thị trấn năm 2019

 •   18/02/2019 02:14:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Công văn triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng công chức Văn phòng - Thống kê xã, phường, thị trấn năm 2019

Công văn triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng cán bộ Thường trực cấp ủy và UBKT; Tuyên giáo - Dân vận cấp ủy xã, phường, thị trấn năm 2018

 •   25/09/2018 03:42:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Công văn triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng cán bộ Thường trực cấp ủy và UBKT; Tuyên giáo - Dân vận cấp ủy xã, phường, thị trấn năm 2018

Công văn triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân cấp cơ sở năm 2018

 •   26/08/2018 08:59:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Công văn triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân cấp cơ sở năm 2018

Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên khóa 60, năm 2018

 •   21/08/2018 06:25:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên khóa 60, năm 2018

Thông báo khai giảng lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên chính khóa 12, năm 2018

 •   21/08/2018 06:21:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Thông báo khai giảng lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên chính khóa 12, năm 2018

Công văn triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng cán bộ Văn phòng cấp ủy cơ sở 2018

 •   21/08/2018 05:55:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng chuyên viên khóa 60, năm 2018

Công văn triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng Bồi dưỡng cán bộ Hội Phụ nữ cấp cơ sở năm 2018

 •   28/06/2018 03:54:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Công văn triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng Bồi dưỡng cán bộ Hội Phụ nữ cấp cơ sở năm 2018

Công văn triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng cán bộ Thường trực cấp ủy và UBKT; Tuyên giáo - Dân vận cấp ủy cơ sở năm 2018

 •   18/06/2018 10:29:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Công văn triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng cán bộ Thường trực cấp ủy và UBKT; Tuyên giáo - Dân vận cấp ủy cơ sở năm 2018

Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên khóa 60, năm 2018

 •   11/06/2018 05:28:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên khóa 60, năm 2018

Công văn triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng cán bộ Hội Khuyến học cơ sở năm 2018

 •   26/03/2018 06:06:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Công văn triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng cán bộ Hội Khuyến học cơ sở năm 2018

Công văn triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng công tác của viên chức làmcông tác Dân số ở xã, phường, thị trấn năm 2018

 •   26/03/2018 06:03:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Công văn triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng công tác của viên chức làm công tác Dân số ở xã, phường, thị trấn năm 2018

Công văn triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng công chức Văn phòng HĐND&UBND xã, phường, thị trấn

 •   26/03/2018 06:00:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Công văn triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng công chức Văn phòng HĐND&UBND xã, phường, thị trấn

Công văn triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn

 •   26/03/2018 05:36:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Công văn triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây