Không phân biệt đại học chính quy với tại chức trong tuyển dụng

Không phân biệt đại học chính quy với tại chức trong tuyển dụng

 •   15/03/2019 04:44:00 AM
 •   Đã xem: 300
 •   Phản hồi: 0

Nội dung này đã được quy định chính thực tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 về sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Những nhiệm vụ trọng tâm trong phòng ngừa và phát hiện xử lý tham nhũng năm 2019 của tỉnh Thái Nguyên

Những nhiệm vụ trọng tâm trong phòng ngừa và phát hiện xử lý tham nhũng năm 2019 của tỉnh Thái Nguyên

 •   26/02/2019 02:52:00 AM
 •   Đã xem: 188
 •   Phản hồi: 0

Nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, từng bước ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, ngày 18 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND về Công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Thái Nguyên năm 2019.

Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

 •   31/01/2019 03:30:00 AM
 •   Đã xem: 366
 •   Phản hồi: 0

Nhằm thực hiện “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước” (được phê duyệt trong Quyết định 559/QĐ-Ttg ngày 24/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ); ngày 24/01/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

ảnh thăm

Về quy định rút tố cáo trong luật tố cáo 2018

 •   29/01/2019 09:53:00 PM
 •   Đã xem: 267
 •   Phản hồi: 0

Nghị quyết số 37-NQ/TW (ngày 24/12/2018) của Bộ Chính trị khóa XII về việc sắp xết các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

Nghị quyết số 37-NQ/TW (ngày 24/12/2018) của Bộ Chính trị khóa XII về việc sắp xết các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

 •   21/01/2019 02:55:00 AM
 •   Đã xem: 513
 •   Phản hồi: 0

Theo Luật tổ chức chính quyền địa phương, đơn vị hành chính ở nước ta hiện nay gồm: tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh); huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp huyện); xã, phường, thị trấn (cấp xã) và đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.

Một số nội dung cơ bản của Luật phòng chống tham nhũng năm 2018

Một số nội dung cơ bản của Luật phòng chống tham nhũng năm 2018

 •   11/01/2019 02:10:00 AM
 •   Đã xem: 651
 •   Phản hồi: 0

Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) 2018 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2019. So với Luật PCTN 2005 (sđ 2012) Luật PCTN 2018 có nhiều nội dung đổi mới rất quan trọng.

Hop truc tuyen dien thoai co dinh

Quyết định quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước

 •   28/11/2018 10:05:00 PM
 •   Đã xem: 1300
 •   Phản hồi: 0

Họp, hội nghị (gọi chung là họp) là một hình thức của hoạt động quản lý nhà nước, một cách thức giải quyết công việc, thông qua đó thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước trực tiếp thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

 •   14/11/2018 03:31:00 AM
 •   Đã xem: 1469
 •   Phản hồi: 0

Ngày 05/11/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Công văn số 4495/ UBND-KSTT về thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại các Bộ, ngành, địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020

Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020

 •   14/11/2018 03:25:00 AM
 •   Đã xem: 682
 •   Phản hồi: 0

Nhằm hướng tới thực hiện mục tiêu mọi người dân được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các phương tiện thông tin đại chúng về biển, đảo Việt Nam, ngày 28 tháng 7 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 930/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020.

Một số vấn đề cơ bản về chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (APCI)

Một số vấn đề cơ bản về chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (APCI)

 •   06/11/2018 04:13:00 AM
 •   Đã xem: 2355
 •   Phản hồi: 0

Theo Quyết định số 383/QĐ-HĐTV của Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính ngày 07/06/2017 về xây dựng và công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, báo cáo chỉ số APCI 2018 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính được xây dựng nhằm đánh giá chi phí tuân thủ của doanh nghiệp để thực hiện các TTHC tại các cơ quan quản lý nhà nước, qua đó xác định những nhóm TTHC đã và đang là gánh nặng về chi phí của doanh nghiệp.

Quy định mới về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Quy định mới về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

 •   08/05/2018 05:33:00 AM
 •   Đã xem: 944
 •   Phản hồi: 0

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC và xây dựng hành lang pháp lý thống nhất cho việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước; ngày 23/4/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số: 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thái Nguyên ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Thái Nguyên ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

 •   24/01/2018 10:03:00 PM
 •   Đã xem: 625
 •   Phản hồi: 0

Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý hành chính nhà nước, cải thiện và nâng cao thứ hạng chỉ số cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2018, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định số 4072/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 với một số nội dung cụ thể như sau:

global block tophitss
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây